Hakkımızda | Vivenso Türkiye

  Misyon

Bizler Vivenso ailesi olarak sağlık sorunlarının en iyi çözüm yolunun sorun çıkmadan önce alınacak tedbirler olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple kapalı alanlardaki tespit ettiğimiz tehlikelerle mücadele ediyoruz. Tüm partner ve tedarikçilerimizle beraber bu amaç doğrultusunda sistemler üreterek, bu korumayı tüm kapalı alanlara yaymak istiyoruz.

  Vizyon

  Vivenso Türkiye olarak dünyada olduğu gibi ülkemizde de, herkesin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla tüm kapalı alanlarda Vivenso kullanılmasını sağlayacağız. Böylece ülkemizin sağlık standartlarını arttıracağız.

  Değerler 
Duyarlı, bilgili, yenilikçi, özgürlükçü, dinamik, çevre dostu teknoloji, sağlık uzmanı